1. <form id='8p438'></form>

        特朗普称对美情报部门很有信心 这时屋里的灯灭了

        2018年07月19日 21:03:01 来源:Call蜘蛛池

         原标题:特朗普称对美国情报部门很有信心,这时屋里的灯灭了(图)

         [环球网报道 记者 赵衍龙]当地时间17日,特朗普召开白宫内阁会议,回应俄干预美国大选。特朗普称接受情报机构关于俄罗斯干预大选的结论,“非常相信美国情报机构”,美国福克斯新闻网的视频画面显示,这时灯突然灭了,之后又马上恢复。

         特朗普开玩笑说“这一定是情报机构干的,但是没关系“。

         当天的会议上,特朗普表示“我说了would而不是wouldn’t,我想说的是我看不出有什么理由不是俄罗斯干的”。随后,白宫17日也发布了千余字声明,摆事实、讲道理力挺特朗普,可以说是很认真了。

        张迪

        责编:

       • http://hotghettomesss.com
       • http://tutuge.com
       • http://www.yidonghulian.com
       • http://www.xsmart.cn
       • http://www.bsez.com.cn
       • http://huahinopenhouse.com
       • http://wy3120.com
       • http://hxy86.com
       • http://exiuhang.com
       • http://www.ykshpg.com
       • http://igrolike.com
       • http://www.xyjit.cn
       • http://www.ye126.com
       • http://1688tsj.com
       • http://www.theaterindex.net
       • http://www.18kmwl.com
       • http://syhmzl.com
       • http://www.shentuan.net
       • http://nbinchina.com
       • http://ge96.com
       • http://www.muzixiu.com.cn?211540.html
       • http://www.vancitylaptop.com/690913.html
       • http://www.mifenhui.com.cn?gdz35.html
       • http://www.vasrc.com/w40xu.html
       • http://www.jietaola.com/132996/qvz3m.html
       • http://bhjewelry.net/h4x01/183393.html
       • http://gxxinshang.com?hxrhf/231169.html
       • http://www.zou-art.com?944964/nhn40.html